Pionieren: verkennen wat er kan in Limburg op 7 februari

Pionieren: verkennen wat er kan in Limburg op 7 februari

De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets (meer) met de kerk hebben. We delen met u wat de huidige ontwikkelingen zijn in Nederland en wat dit voor u kan betekenen. Tegelijk kent pionieren in elke streek een eigen dynamiek en aanpak. Hoe kunnen we pionieren in Limburg? Waar liggen kansen en valkuilen?

lees meer »
 
Gemeenschappelijke Kerkdienst in veel gemeenten

Gemeenschappelijke Kerkdienst in veel gemeenten

In de protestantse kerken in drie landen kan op zondag 12 februari 2017 zo te zeggen een gemeenschappelijke kerkdienst gevierd worden. De Euregionale werkgroep van de Euregio Maas – Rhein gebruikt het Reformatie-jubileumjaar als aanknopingspunt en nodigt de gemeenten uit, in de normale kerkdienst op de gewone tijd en op de gebruikelijke plaats de verbondenheid van de protestantse christenen in de Euregio tot uitdrukking te brengen.

lees meer »
 
Verslag Reformatie 500 jaar 2016-2017

Verslag Reformatie 500 jaar 2016-2017

Hier het verslag van de eerste estafette in het kader van 500 jaar Luther.
Het betreft de viering gehouden op Zondag 13 november 2016 in de Minderbroederskerk te Roermond. Klip de deze link voor het hele verslag.

 
Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen

Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen

Zaterdag 24 september van 10.30 tot 16.30 uur
Locatie: kruising Promenade – Honigmanstraat
Op 24 september vindt de jaarlijkse informatiemarkt ‘Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen’ plaats. Ook dit jaar vraagt een aantal plaatselijke groepen, waaronder het Dekenaal Missionair Beraad en de Raad van Kerken, aandacht voor thema’s als vrede, mensenrechten, armoedebestrijding, milieu en ontwikkelingsproblematiek.
 

lees meer »
 
10 jaar Protestantse Gemeente Heerlen

10 jaar Protestantse Gemeente Heerlen

Op zondag Laetare 26 maart 2006, was het feest aan het Tempsplein in Heerlen: de vereniging van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Heerlen werd een feit.
Foto: Herman Limburg

lees meer »
 
Gefedereerd – en nu?

Gefedereerd – en nu?

Dit jaar is elke tweede zondag van de maand Parkstadzondag; in een van de drie kerkgebouwen wordt een gezamenlijke dienst gevierd. Op 13 maart gebeurde dit in de Pelgrimskerk met als voorganger ds. Joachim Stegink. Na afloop van deze gezamenlijke viering, waarin persoonlijk geloof in onderling gesprek aan de orde kwam, is een gemeentebijeenkomst gehouden. Hoe kan de federatie verder vorm en inhoud krijgen?

lees meer »
 
Onze kerken op Facebook

Onze kerken op Facebook

In het kerkblad Drieluik nr 49 staat een artikel over 'Onze kerken op Facebook'. Daarin wordt gevraagd of mensen zich willen opgeven als een soort ‘Poortwachter’ voor onze Facebook-pagina. Uiteraard zullen we laten zien hoe een ‘poortwachter’ werkt (bij Facebook heet dat een Moderator).
Wie zou dit willen doen? U kunt zich als Moderator aanmelden via mail bij
 

lees meer »
 
Moderamen Generale Synode bezoekt Limburg

Moderamen Generale Synode bezoekt Limburg

Op dinsdag 23 februari j.l. reisden alle leden van het Moderamen van de Generale Synode, vergezeld door de beleidssecretaris van de scriba in alle vroegte af naar Limburg. Rond 10 uur werden ze door het Breed Moderamen van de classis Limburg samen met Regionaal Adviseur ds. Sophie Bloemert (dagvoorzitter) ontvangen in de Oude Pastorie in Vaals.

lees meer »
 
Wisseling van de diaconale wacht in de PGH

Wisseling van de diaconale wacht in de PGH

Op 28 februari was in de kerk aan het Tempsplein te Heerlen extra aandacht voor het diaconale werk in de gemeente. Tijdens de dienst is van twee diakenen afscheid genomen. Cora Berkhoff en Co de Bock hebben na jaren trouwe dienst hun ambt neergelegd. Emeritus-predikant Ko van de Lagemaat is als kerkenraadslid aan de gemeente gepresenteerd; hij zal de komende jaren het college van diakenen versterken.

lees meer »
 
5 jaar SchuldHulpMaatje - ook in Parkstad

5 jaar SchuldHulpMaatje - ook in Parkstad

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Het is hun antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Geld geven helpt niet als je schulden hebt, deskundige hulp wel.

lees meer »
 
De Vastentijd van veertig dagen is begonnen

De Vastentijd van veertig dagen is begonnen

Op 10 februari is in de Andreaskerk een oecumenische Aswoensdagviering gehouden. Vanuit de Protestantse Gemeente Heerlen, de Andreasparochie Heerlerbaan en de Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek waren gelovigen samengekomen om de palmtakjes van Palmzondag 2015 te verbranden en vervolgens getekend te worden met een askruisje. Voorgangers waren pastor Nan Paffen, ouderling Ada Hagreis en ds. Henk van Es. Het thema was: scheur je hart.

lees meer »
 
Inloop vanaf 15 februari voor vluchtelingen in Andreaskerk

Inloop vanaf 15 februari voor vluchtelingen in Andreaskerk

Onlangs vierden de Protestantse gemeenten Heerlen en Oude Mijnstreek samen met de Andreasparochie de week van gebed voor de eenheid voor de christenen.
Het thema was als het woord aan ons, aan jou is… Meer dan in voorgaande jaren wilden we naast vieren vooral ook samen gaan dóén. Er komen zoveel vragen en complexe problemen op ons, op de wereld af, waar we als christenen niet omheen kunnen. We beseffen dat we elkaar nodig hebben, omwille van de complexiteit en de omvang van de vluchtelingenproblematiek, het milieu, mensenrechtenschendingen, armoede.

lees meer »
 
Nieuwsarchief Nieuwsarchief

In dit archief vindt u alle nieuwsberichten die op de voorpagina van deze website zijn verschenen.

lees meer »
 
 
 
 

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 29-01-2017 om 10.00 uur
meer details

De Ark
datum en tijdstip 29-01-2017 om 10.00 uur
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 29-01-2017 om 10.00 uur
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
_______________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.